"O24-Desktop Component 0:(no name)-(no file)"?!?po

ogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 02:01:48, on 2007-07-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe

D:\bezpieka;)\HiJackThis_v2.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = spierdaj!

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [COMODO Firewall Pro] “C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU…\Run: [FreeRAM XP] “C:\Program Files\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe” -win

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając Download &Express’a - C:\Program Files\Download Express\Add_Url.htm

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - (no file)

jeśli ktoś byłby tak miły i pomógł rozwiązać problem z tym najniższym wpisem oraz doradził z resztą byłbym niezmiiernie wdzięczny:):slight_smile:

Witam

Log ok.

Opisz jaki masz problem.

na samym dole - O24 - Desktop Component 0: (no name) - (no file)

niebardzo wiem o co chodzi z tym wpisem… nie moge go usunąć bo ciągle wraca

Złączono Posta : 09.07.2007 (Pon) 12:09

dla lepszego rozeznania będe mógł podesłać wieczorem loga z Silent Runner’a:)

Możesz usunąć HJT ten wpis.

Daj log z Combofix

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

—>

Przeskanuj na http://www.virustotal.com/vt/ lub http://virusscan.jotti.org/ i wklej raport po skanowaniu.

Jak go nie będzie to narzędzie > opcje folderów > widok > zaznacz pokaż ukryte pliki i foldery oraz odznacz ukryj chronione pliki systemu operacyjnego

proszę poprawić tytuł na konkretny i pierwszego posta obejmując logi znacznikami, o co byleś proszony już.

to z VirusTotal

____________________________________________________________

>>>proszę poprawić tytuł na konkretny i pierwszego posta obejmując logi znacznikami, o co byleś proszony już.<<<

jak bym wiedział jak poprawić tytuł tematu to bym poprawił;)

głównie chodzi mi o wpis O24 - Desktop Component 0: (no name) - (no file)

Najwyższy czas więc zapoznać się z regulaminem i zasadami pisania na forum. Zamykam do czasu przeczytania lektury. Po przeczytaniu proszę się zgłosić na PW do mnie lub innego moderatora.

usuń ten plik, skan AVG AntiSpyware 7.5 po update, wklej raport