Obawy o keylogger po Trojanie (wnr230.exe) / Logi OTL


(system) #1

Witam, mam prośbę do "fachowców" aby sprawdzili moje logi :wink:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:18:45, on 2010-05-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Programy\4t Tray Minimizer\4t-min.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programy\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Programy\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programy\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "c:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nlhr] RunDll32.exe %SystemRoot%\System32\AdvPack.Dll,LaunchINFSection %SystemRoot%\inf\nlite.inf,C (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'Default user')

O4 - Startup: 4t Tray Minimizer.lnk = C:\Programy\4t Tray Minimizer\4t-min.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe


--

End of file - 3873 bytes

Pozdro


(Cedar) #2

"Fachowcy" już od dawna nie analizują logów z tego programu bo on jest przestarzały.

Użyj OTL zgodnie z opisem: otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html a logi wklej zgodnie z tym: zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html

PS. Z jakiego powodu zamieszczasz log? Masz jakieś problemy z systemem?

PS2. Jeśli chcesz mieć mniej problemów z systemem to zacznij od aktualizacji IE do wersji 8 a nie siedzisz na tej dziurawej 6.


(system) #3

@Cedar:

Umieszczam logi, bo gdy włączyłem dzisiaj kompa to wyświetlił mi się komunikat, że "wnr230.exe" chce się uruchomić, doszukałem się, że jest to trojan więc go usunąłem i już teraz nie próbuje się odpalić.

Nie siedzę na IE, używam najnowszego FireFoxa, nie wiem dlaczego Hijack pokazał IE6 skoro mam ustawioną jako domyślną Mozille.

Niestety, nie mogę skonfigurować OTL ponieważ link do screenu z ustawieniami w temacie otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html wygasł.


(Cedar) #4

To że używasz Firefoxa to nic nie znaczy, program pokazuje wersję zainstalowanego IE a nie domyślną przeglądarkę - poczytaj tu: problem-aktywnoscia-sieciowa-duzo-wysyla-t395362.html.

Masz coś namieszane w systemie, u mnie ten obrazek jest widoczny bez problemu:

c62073d6.th.jpg


(system) #5

OK, po wyczyszczeniu przeglądarki udało się, logi:

http://wklej.to/m2G7


(Agatonster) #6

adhd125 ,

Proszę zapoznać się z tematem TYTUŁOWANIE TEMATÓW DOTYCZĄCYCH LOGÓW i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie, w poście dokładnie opisać problem. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.