Obciążenie procesora nie jest zwalniane

Otworzyłem folder z wieloma zdjęciami i wyświetliłem wszystkie duże miniaturki.

Obiążenie CPU wzrosło (4 procesy obciażające):

1 proces explorer.exe - 25 %

2 proces explorer.exe - 25 %

3 proces explorer.exe - 25 %

4 proces dllhost.exe (COM Surrogate) - 25 %

Zamknąłem folder ze zdjęciami ale obciążenie nie zmalało. Dlaczego? I jak rozwiązać ten problem w przyszłości?