Obliczanie Moli


(chudy ed) #1

TO NIE JEST ZADANIE DOMOWE

Pomóżcie mi

Oblicz ile waży 0.5 mola wodorotlenku sodu

Oblicz ile waży 5 moli kwasu siarkowego

Pomóżcie mi


(Monczkin) #2

A co konkurs ??

Od czego masz fora chemiczne ??

Google padły ??