Obliczenia podsieci i maski

Witam,

Czy ja dochodzę do słusznego wniosku.

Mamy adres:

139.98.2.11

Wiadomo, że jest to klasa B

Mamy też maskę:

255.255.240.0

Domyślna Maska klasy B to 16 bitów, a nie 20. Więc jest tu jakas modyfikacja. Wnioskuję, że są podsieci. jest ich 2^4 = 16. (o cztery bity jest więcej niż “klasycznie” dla klasy B)

Dobre to są rozważania ?

To nie jest modyfikacja, po prostu odeszło się już od klasowości adresów z powodu wyczerpywania się adresów. Rozwiązaniami, mającymi na celu opóźnienie wyczerpania się adresów są NAT i VLSM/CIDR. Poczytaj sobie też między innymi o VLSM, zmienna długość maski podsieci (z ang. Variable Length Subnet Mask).

hmm, ale czy:

Jeśli widzę adres klasy B. I ktoś mówi, że maska ma 20 bitów. więc 4 są zapożyczone z części hosta. w takim razie mogę wnioskować, że na 100% doszło do wydzielenia podsieci ?

Teraz już nie ma czegoś takiego jak klasa adresu ip :stuck_out_tongue:

Chodzi o to, że kiedyś, kiedy opracowywano protokół IPv4, adresy podzielono na klasy, a klasy podzielono na bloki adresów, czyli A ma blok 8-bitowy itd. Jednak ten sztywny podział został porzucony, bo gdy ktoś potrzebował np. 1000 adresów IP, to klasa C była za mała, adresy przydzielano z klasy B przy czym ponad 64 500 adresów było niewykorzystywanych, zwyczajnie się marnowały, aby temu zapobiec wymyślono VLSM, czyli jeśli potrzebujesz 1000 adresów, klasa C jest za mała, to dostajesz adresy z klasy B z maską 22-bitową, gdzie zmarnują się tylko 22 adresy.

Co do podziału na podsieci, jeśli ktoś ma cały, 16-bitowy blok z klasy B, to wtedy jest to podsieć tej sieci.

A zatem istnieje wtedy jedna podsieć, czyli cała sieć. No, ale załóżmy, że ktoś ma 20 bitów przy adresie klasy B . Czy nie dochodzi do utworzenia podsieci.

Opieram się o:

http://www.sieci-informatyczne.yoyo.pl/sieci.php?s=a5a

Tak jest to podsieć sieci z klasy B, ale teraz nie ma już tak sztywnego podziału na klasy.

zapożyczyłem 4 bity. Stąd powstaje 2^4 podsieci ?

Tak, 2^4 = 16 podsieci z 2^12 = 4096 adresami w podsieci, w tym 2^12 - 2 = 4094 użyteczne adresy dla hostów (dwa adresy odchodzą na adres sieci i broadcast). Klasa B ma 65536 adresów w jednym bloku, 16*4096 = 65536.

I podsieć ma adres taki sam jak cała sieć - tak samo broadcast I podsieci jest równy adresowi broadcast całej sieci.

Nie, adres sieci i broadcast musisz sobie wyliczyć. Przykład z 2 podsieci:

  1. 172.16.0.0/20
  • [*:b07f1e0b] Adres sieci 172.16.0.0
  1. 172.16.16.0/20
  • [*:b07f1e0b] adres sieci 172.16.16.0

No ok, Ale jaki w takim razie znajdziemy IP całej sieci ? Oraz Broadcast całej sieci.

Co masz na myśli pod pojęciem całej sieci?

No tej “najszerzej pojętej” no bo przecież SIEĆ jest dzielona na podsieci.

Maska wyznacza zakres sieci i na jej podstawie obliczasz adresację, było to powtarzane wiele razy w twoich tematach.

http://www.sieci-informatyczne.yoyo.pl/sieci.php?s=a5a

Tutaj tak pisze:

No jest tak napisane, ale nie rozumiem, o co Ci teraz chodzi.

Mamy sieć. Na razie nie mówmy o podsieciach. I ta siec ma jakieś IP. To na pewno.

Teraz dopiero podzieliliśmy. Jakie IP będzie (po podziale) miała cała sieć, a jakie pierwsza podsieć.

To samo pytanie odnosnie broadcast.

Widzę, że nie rozumiesz o co chodzi. Wykupujesz sobie jakąś pulę adresów publicznych i potrzebujesz takich adresów, np. 20, więc dostajesz adresy z klasy C, otrzymujesz pulę adresów do wykorzystania np. 194.0.0.0/27, którymi możesz sobie dysponować jak chcesz i to jest twoja sieć, którą dzielisz na podsieci, po podziale nie ma innej adresacji, możesz wtedy ten adres potraktować jako adres nadsieci, np. w routingu statycznym, aby nie wpisywać do tablicy routingu adresów wszystkich podsieci.

W takim razie czy mozesz pokazać jak podzielić jakąś sięć na trzy podsieci ? Wyodrębnić możesz IP każdej z podsieci ?