Obracanie i zapisywanie grafiki w Visual Basic 2010


(Jerzy23k) #1

Cześć! Może mi ktoś napisać, jak obracać i zapisywać grafikę, za pomocą okienka dialogowego SaveFileDialog i obiektu PictureBox? Proszę mnie pisać bardzo jasno, dokładnie i nie stosować specjalistycznych nazw, bez definicji :lol: . Dzięki z góry. Nie znalazłem satysfakcjonującego rozwiązania na forum.


(Tomek Matz) #2

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.image.rotateflip.aspx


(Jerzy23k) #3

Tak zrobiłem i działa:

Private Sub WPrawoToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles WPrawoToolStripMenuItem.Click

    Dim river As Bitmap = PictureBox1.Image

    If river IsNot Nothing Then

      river.RotateFlip(RotateFlipType.Rotate270FlipXY)

      PictureBox1.Image = river

    End If

  End Sub

  Private Sub WLewoToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles WLewoToolStripMenuItem.Click

    Dim river As Bitmap = PictureBox1.Image

    If river IsNot Nothing Then

      river.RotateFlip(RotateFlipType.Rotate90FlipXY)

      PictureBox1.Image = river

    End If

  End Sub

Ale jak ją zapisywać? -- Dodane niedziela, 26 grudnia 2010, 23:35 -- Sam doszedłem do rozwiązania:

If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then

      river.Save(SaveFileDialog1.FileName)

    End If

-- Dodane niedziela, 26 grudnia 2010, 23:36 --

river, to u mnie jest Picture.Image