Obrót wielu plików video bez konwersji w tej samej jakości

Rotacja wielu plików video bez konwersji. Nagrałem około 80 plików w mp4 smartfonem, i wszystkie są przez niedopatrzenie w odbiciu lustrzanym.
Poszukuję narzędzia, które bez zmiany parametrów audio video, obróci nagrania i zapisze z tą jakością, w tym samym formacie, z tą samą nazwą plików.

Może być to soft na Windows lub Android. Format factory nie daje rady, gdy ustawię “copy stream” i flip horizontal.
Oczywiście odpada ręczne otwieranie każdego pliku po kolei.

Wydaje się proste, a jednak nie znalazłem jeszcze takiego softu.

  1. Program pobiera pierwszy plik, zapisuje jego nazwę
  2. Z nagłówka odczytuje wszystkie parametry i oddziela nagłówek od danych
  3. Ścieżkę audio zapisuje do tymczasowego pliku w tym samym formacie i jakości
  4. Eksportuje wszystkie klatki w formacie i kompresji odczytanej z danych pliku
  5. Matematycznie obraca klatki operując na prostych bit shift
  6. Łączy oryginalny nagłówek, audio i klatki video w film.
  7. Zapisuje z oryginalną nazwą i ewentualnie zdefiniowanym przez użytkownika suffixem
  8. Czyści tymczasowe pliki i procesuje następny jeśli istnieje.
  9. Informuje o sukcesie

Bez ponownego kodowania materiału wideo się nie obejdzie.
O ile obracanie nie wymaga ponownego kodowania to odbicie obrazu już tak, ponieważ jest to “filtr” (hflip), a nie zwykła rotacja.
Programy prawidłowo się zachowują, ponieważ jeżeli nawet sam użyjesz do tego celu ffmpeg to da Ci taki komunikat:

ffmpeg -i plik.mp4 -vf 'hflip' -c copy wyjście.mp4

...

Filtergraph 'hflip' was defined for video output stream 0:0 but codec copy was selected.
Filtering and streamcopy cannot be used together.

Więc generalnie żadna aplikacja Ci nie zrobi tego w taki sposób jaki chcesz bez ponownego kodowania.