Obsługa funkcji trim

Czy Linux Mint Mate Tricia 19.3 automatyczne obsługuje trim. Jeżeli tak to jak to sprawdzić lub włączyć.
Nigdy nie używałem linuxa i dzisiaj zainstalowałem ten system na dysku ssd.

Powinien, chociaż jak to w życiu bywa: kontrola najwyższą formą zaufania.

Pokaż wyniki poleceń:

cat /etc/fstab
systemctl list-timers --all

Polecenia wykonane
kurp@kurp-desktop:~$ cat /etc/fstab

/etc/fstab: static file system information.

Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a

device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices

that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

/ was on /dev/sda2 during installation

UUID=7ba4d7a4-b5b4-469c-bdfd-7f651cdd1219 / ext4 errors=remount-ro 0 1

/boot/efi was on /dev/sda1 during installation

UUID=BEDA-B744 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
kurp@kurp-desktop:~$ systemctl list-timers --all
NEXT LEFT LAST PASSED
Sat 2020-03-21 21:24:46 CET 12min left n/a n/a
Sat 2020-03-21 22:00:29 CET 48min left Sat 2020-03-21 21:09:51 CET 2min 1s
Sun 2020-03-22 06:15:44 CET 9h left Sat 2020-03-21 13:48:45 CET 7h ago
Sun 2020-03-22 11:46:59 CET 14h left Sat 2020-03-21 21:09:51 CET 2min 1s
Mon 2020-03-23 00:00:00 CET 1 day 2h left Sat 2020-03-21 13:48:45 CET 7h ago
n/a n/a Sat 2020-03-21 13:48:45 CET 7h ago
n/a n/a Sat 2020-03-21 21:10:37 CET 1min 15s

7 timers listed.
lines 1-10/10 (END)

Pokaż jeszcze:

systemctl status fstrim.service

kurp@kurp-desktop:~$ systemctl status fstrim.service
● fstrim.service - Discard unused blocks
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fstrim.service; static; vendor preset: en
Active: inactive (dead)
lines 1-3/3 (END)

No to teraz jeszcze pokaż:

journalctl -q -u fstrim.service

Wygląda na to, że jest włączone, ale…

… poprzednie polecenie (systemctl list-timers --all) pokazało trochę za mało informacji. Wpisz je jeszcze raz, ale poprzedzając sudo:

sudo systemctl list-timers --all 

kurp@kurp-desktop:~$ systemctl status fstrim.service
● fstrim.service - Discard unused blocks
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fstrim.service; static; vendor preset: en
Active: inactive (dead)
lines 1-3/3 (END)

kurp@kurp-desktop:~$ sudo systemctl list-timers --all
[sudo] hasło użytkownika kurp:
NEXT LEFT LAST PASSED
Mon 2020-03-23 16:23:22 CET 13min left n/a n/a
Mon 2020-03-23 16:45:19 CET 35min left Sat 2020-03-21 13:48:45 CET 2 days
Mon 2020-03-23 17:02:09 CET 52min left Mon 2020-03-23 16:08:27 CET 1min 9s
Mon 2020-03-23 18:59:34 CET 2h 49min left Mon 2020-03-23 09:49:30 CET 6h ago
Tue 2020-03-24 06:23:14 CET 14h left Mon 2020-03-23 09:49:30 CET 6h ago
Mon 2020-03-30 00:00:00 CEST 6 days left Mon 2020-03-23 09:49:30 CET 6h ago
n/a n/a Mon 2020-03-23 16:09:13 CET 23s ago

7 timers listed.

Mint…

Pokaż wynik tego o co prosił @marcin82

kurp@kurp-desktop:~$ journalctl -q -u fstrim.service
mar 23 09:49:30 kurp-desktop systemd[1]: Starting Discard unused blocks…
mar 23 09:49:47 kurp-desktop fstrim[803]: /boot/efi: obcięto 505 MiB (bajtów: 52
mar 23 09:49:47 kurp-desktop fstrim[803]: /: obcięto 222,4 GiB (bajtów: 23881823
mar 23 09:49:47 kurp-desktop systemd[1]: Started Discard unused blocks.

Działa. Ostatni trim zrobiony był dzisiaj, o 9:49.

1lajk

Dziękuję za pomoc. Temat do zamknięcia.