Obsługa listy rozwijanej "ComboBox" w VB

Jaka procedura jest wykonywana po wybraniu pozycji z listy oraz jak “wyciągnąć” nazwę wybranej pozycji?

ComboBox1.Text

Naprawdę tak trudno skorzystać z wyszukiwarki?

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fte6kbt2%28v=vs.80%29.aspx

Sekcja Events (po polsku: zdarzenia).