Obszar powiadomień

jak w windows 10 ustawić aby ikony w obszarze powiadomień były zawsze wyświetlane?
nie mogę nigdzie odszukać opcji

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/30031/windows-10-customize-taskbar-notification-area

https://answers.microsoft.com/pl-pl/windows/forum/windows_10-desktop-winpc/dostosowywanie-wyświetlania-ikon/8ef9548a-acc0-41e5-b6b6-4fc1bd57a3ee

?

dzięki
z wrzuconych linków nie mogę u siebie odszukać
Kliknij kolejno Ustawienia > System > Powiadomienia i akcje > Wybierz ikony wyświetlane na pasku zadań > włącz Zawsze pokazuj wszystkie ikony w obszarze powiadomień.
ani
Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar na pasku zadań, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia i przejdź do pozycji Obszar powiadomień.

ale pomogło
W obszarze powiadomień kliknij lub naciśnij ikonę, którą chcesz ukryć i przenieść do obszaru elementów nadmiarowych.

1 polubienie