OCS Inventory NG zbędne komponenty XAMPP

Moje pytanie brzmi: Które z elementów z XAMPP’a (pokazane poniżej) jest zbędnych do poprawnego działania OCS Inventory NG. Mam już większość elementów zainstalowanych, a nie widze potrzeby do instalacji innych, mniej mi potrzebnych komponentów.

Jakby ktoś zapomniał, oto lista instalowanego oprogramowania z paczki XAMPP.

Apache 2.2.3

MySQL 5.0.27

PHP 5.2.0 + PHP 4.4.4 + PEAR

PHP-Switch win32 1.0

XAMPP Control Version 2.3 from http://www.nat32.com

XAMPP Security 1.0

SQLite 2.8.15

OpenSSL 0.9.8d

phpMyAdmin 2.9.1.1

ADOdb 4.93

Mercury Mail Transport System for Win32 and NetWare Systems v4.01b

FileZilla FTP Server 0.9.20

Webalizer 2.01-10

Zend Optimizer 3.0.2

eAccelerator 0.9.5 RC1 for PHP 5.1.6 (comment out in php.ini)

Perl 5.8.8

mod_perl 2.0.2