Oczywiście komp sie wiesza i przy grach lag


(Mario71 1971) #1

wiesza mi sie często i gęsto sprawdzcie to

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:42:21, on 2007-02-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

C:\windows\system32\SLEE81.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\UAService7.exe

C:\windows\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

D:\Player Radia CoSa\Sluchaj RCS.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\ściągnięte\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\PROGRA~1\DAP\dapiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RunDLL32.exe" NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] "C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O18 - Protocol: vskype - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\windows\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\windows\system32\UAService7.exe

(Mail) #2

Log czysty.


(Mario71 1971) #3

i jeszce jedno przy rozruchu mam nieprawidłowy plik boot ini a czasami wyłanczam kompa ale sie nie wyłancza musze ręcznie go wyłączyć


(adam9870) #4

Czy masz jeszcze Skype’a? Jeśli nie to usuń powyższy wpis.

Ustaw DNS’y:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 400#897400

Aby rozwiązać problem z plikiem boot.ini należy odpowiednio zmodyfikować ten plik. Aby to zrobić należy wybrać start => uruchom => polecenie c:\boot.ini i kliknij OK => Powinno otworzyć się okienko notatnika z zawartością pliku => Zaznacz wszystko co tam jest i skasuj, a potem wklej:

[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

A potem wystarczy tylko zapisać zmiany i przy ponownym uruchomieniu systemu powinno być już ok.


(Mario71 1971) #5

Skype mam cały czas a jeżeli chodzi o ten boot inni to niestety jak wpisze uruchom to nie odnajduje pliku właśnie w tym sęk


(adam9870) #6

W takim razie zajrzyj tutaj


(Mario71 1971) #7

A co do tych DNSy to jak patrzałem to mam ustawione na automatyczny.

I jeszcze powiedz mi dokładnie po co mam to ustawiać i do czego to ogólnie bo nawet jak zadzwonie do usługodawcy żeby mi to podał to napewno dostane pytanie że np do czego mi to albo po co a ja wtedy strzele se karpia chyba do lustra no bo wzasadzie nie kumam tak do końca z tym

Złączono Posta : 21.02.2007 (Sro) 12:43

sprawdzcie jeszcze raz i jak teraz???

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:39:19, on 2007-02-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

C:\windows\system32\SLEE81.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\windows\system32\RunDLL32.exe

C:\windows\VM_STI.EXE

C:\windows\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\ściągnięte\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\PROGRA~1\DAP\dapiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [avgnt] “C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe” /min

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [bigDogPath] C:\windows\VM_STI.EXE A4 Tech USB PC Camera

O4 - HKCU…\Run: [Odkurzacz-MCD] “C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe”

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - “C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll” (file missing)

O18 - Protocol: vskype - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\windows\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\windows\system32\UAService7.exe