Od rana internet zamula

Log jest czysty

Poczekaj do jutra może to chwilowe problemy twojego dostawcy internetowego