Od rana internet zamula


(Macieknr) #1


(Kuz5) #2

Log jest czysty

Poczekaj do jutra może to chwilowe problemy twojego dostawcy internetowego