Od wczoraj wieczorem coś mi muli internet nie wiem co robić


(Nilderan) #1

Witam. Od wczoraj wieczorem cos mi muli internet, nic nie instalowalem, Kaskeprsky tez nic nie wykrywa, nie wiem czym jest to spowodowane.

Oto Log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:07:27, on 2006-10-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

E:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgr.exe

C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

E:\PROGRAMY\Windows\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: ut2003master1.epicgames.com 127.0.0.1

O1 - Hosts: ut2003master2.epicgames.com 127.0.0.1

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [wcmdmgr] C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgrl.exe -launch

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "E:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [VisualTaskTips] C:\Program Files\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter LAN Utility.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Save Flash In This Page by Flash Saver - E:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-444553540001} - E:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-444553540001} - E:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://217.96.55.11//activex/AMC.cab

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - E:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: IrBridge User-Level Interface (USRBRIDG) - Extended Systems, Inc. - C:\WINDOWS\system32\usrbridg.exe

(Gutek) #2

Ty to wpisałeś sam do HOSTS-a?


(Nilderan) #3
O1 - Hosts: ut2003master1.epicgames.com 127.0.0.1 

O1 - Hosts: ut2003master2.epicgames.com 127.0.0.1

To sam ustawiłem.


(Gutek) #4

Nic w logu nie ma, jest czysto. Masz trochę zbędników w autostarcie, lecz to nic nie ma wspólnego z netem.


(Archvincent) #5

To też ustawiłeś sam?

Obydwa kasujesz HiJackiem.

Wpis:

Usuwasz HiJackiem, i w Panel sterowania -> System -> Zaawansowne -> Uruchamianie i odzyskiwanie dajesz -> Ustawienia i w -> Zapisywanie informacji o debugowaniu ustawiasz na BRAK.