Odchudzanie menu Start w XP

Usuń opcję „Wyloguj” z menu Start

otwórz rejestr i przejdź do klucza: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

utwórz nową wartość DWORD o nazwie StartMenuLogOff i ustaw jej wartość na 1

Usuń ikonę „Moje dokumenty” z menu Start => Dokumenty

otwórz rejestr i przejdź do klucza: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoSSMyDocs i ustaw jej wartość na 1

Usuń ikonę „Moje obrazy” z menu Start => Dokumenty

otwórz rejestr i przejdź do klucza: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoSSMyPictures i ustaw jej wartość na 1

Zgodnie z zasadą - zbędne posty typu OT - skasowano.

Asterisk