Odczuwalne spowolnienie kompa

Witam

Od jakiś kilku dni strasznie muli mi komputer. Średnie zużycie procka to około 30-50% chociaż nic zasobożernego nie mam włączonego. Prawdopodobnie to jakiś wirus, poniżej daje logi z HJT & SR.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:36:22, on 2007-01-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\Mixer.exe

E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

E:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

E:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

E:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

E:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I3T1.EXE

E:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

E:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

E:\Program Files\Xfire\xfire.exe

E:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\soffice.exe

E:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\soffice.BIN

E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

E:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe

E:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

E:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

E:\Documents and Settings\Akira\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: War Rock Toolbar Helper - {0914953A-B6C0-42C3-983E-5213C64AFA9B} - E:\Program Files\War Rock Toolbar\v3.2.0.0\War_Rock_Toolbar.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - E:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Web Accelerator Helper - {69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7} - E:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - E:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: War Rock Toolbar - {5D956A61-05E7-427B-A2B1-BF32FB18B1BE} - E:\Program Files\War Rock Toolbar\v3.2.0.0\War_Rock_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Web Accelerator - {DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF} - E:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] E:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] E:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] E:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C45 Series] E:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I3T1.EXE /P23 "EPSON Stylus C45 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C45"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "E:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] E:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "E:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.3.lnk = E:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\quickstart.exe

O4 - Startup: Xfire.lnk = E:\Program Files\Xfire\xfire.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: E:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - E:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - E:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - E:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - E:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Konnekt" = ""E:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart" ["Stamina"]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}" = ""E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"" ["Nero AG"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"C-Media Mixer" = "Mixer.exe /startup" ["C-Media Electronic Inc. (www.cmedia.com.tw)"]

"ATIPTA" = "E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"SiSUSBRG" = "E:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe" ["Silicon Integrated Systems Corp."]

"SunJavaUpdateSched" = ""E:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}" = "E:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe" ["Google Inc."]

"Picasa Media Detector" = "E:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" ["Google Inc."]

"Google Desktop Search" = ""E:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup" ["Google"]

"avast!" = "E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"Zone Labs Client" = ""E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"" ["Zone Labs, LLC"]

"EPSON Stylus C45 Series" = "E:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I3T1.EXE /P23 "EPSON Stylus C45 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C45"" ["SEIKO EPSON CORPORATION"]

"DAEMON Tools" = ""E:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DT Soft Ltd."]

"NeroFilterCheck" = "E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" ["Nero AG"]

"cFosSpeed" = "E:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe" ["cFos Software GmbH"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{0914953A-B6C0-42C3-983E-5213C64AFA9B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "War Rock Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\War Rock Toolbar\v3.2.0.0\War_Rock_Toolbar.dll" [null data]

{2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch5 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll" ["FlashGet"]

{69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7}\(Default) = "Google Web Accelerator Helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google Web Accelerator Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll" [null data]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "gFlash Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""E:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""E:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""E:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""E:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

<> "AppInit_DLLs" = "E:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL" ["Google"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""E:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "E:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "E:\Documents and Settings\Akira\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Tapeta pulpitu.bmp"Startup items in "Akira" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


E:\Documents and Settings\Akira\Menu Start\Programy\Autostart

"OpenOffice.org 2.0.3" -> shortcut to: "E:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\quickstart.exe" [null data]

"Xfire" -> shortcut to: "E:\Program Files\Xfire\xfire.exe" ["Xfire Inc."]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 11

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{5D956A61-05E7-427B-A2B1-BF32FB18B1BE}"

 -> {HKLM...CLSID} = "War Rock Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\War Rock Toolbar\v3.2.0.0\War_Rock_Toolbar.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]

"{5D956A61-05E7-427B-A2B1-BF32FB18B1BE}" = "War Rock Toolbar"

 -> {HKLM...CLSID} = "War Rock Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\War Rock Toolbar\v3.2.0.0\War_Rock_Toolbar.dll" [null data]

"{DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Web Accelerator"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll" [null data]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_10"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_10"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe" ["FlashGet.com"]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "E:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

cFosSpeed System Service, cFosSpeedS, ""E:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service" ["cFos Software GmbH"]

TrueVector Internet Monitor, vsmon, "E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -service" ["Zone Labs, LLC"]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

EPSON V6 Monitor4SA\Driver = "EBPMON24.DLL" ["SEIKO EPSON CORPORATION"]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 127 seconds.

---------- (total run time: 210 seconds)

Dzięki z góry

Masz wiele uruchomionych procesów co zapewne jest powodem tego spowolnienia pracy komputera. Proponuję tak korzystać z komputera, aby zmniejszyć tą ilość.

W trybie awaryjnym usuń ręcznie z dysku folder:

E:\Program Files** War Rock Toolbar**

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG i uruchom go w trybie awaryjnym.

Usuń w hjt jeśli będą.

Po wykonaniu wklej nowe logi.