Odinstalowywanie zbędnych komponentów systemu


(Mar Sikorski) #1

W Windows XP nie wszystkie składniki są widoczne w aplecie Dodawanie i usuwanie programów. Jeżeli chcemy pozbyć się takich rzeczy jak np. gier lub Windows Messengera, wykonujemy następujące kroki:

  1. Wchodzimy do Panelu sterowania i wybieramy Opcje folderów. Przechodzimy do zakładki Widok. Na liście odznaczamy pole przy Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane), a zaznaczamy opcje Pokaż ukryte pliki i foldery. Zatwierdzamy zmiany i zamykamy okno.

  2. Przechodzimy do katalogu X:\Windows\inf i otwieramy plik sysoc.inf (X to oczywiście literka partycji, na której jest zainstalowany Windows).

  3. Uruchomi się Notatnik. Wciskamy skrót Ctrl+H i w oknie, w polu Znajdź , wpisujemy słowo hide. Pole Zamień na zostawiamy puste. Klikamy Zamień wszystko.

  4. Zapisujemy zmiany i zamykamy Notatnik.

  5. Wchodzimy do apletu Dodawanie i usuwanie programów. Klikamy na Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.

Od tej pory na liście składników pojawią się nowe elementy, które można usunąć.