Odległości ikon w Viście

Rozmiar ikon można zmienić za pomocą kombinacji ctrl + scroll myszki. Kiedy ikony są małe to odstępy pomiędzy nimi są duże. Czy da się je jakoś zmniejszyć tak jak w Windowsie XP we własciwościach pulpitu?

PPM na pulpit ->Personalize -> Windows Color and Appearance -> Open classic appearance… itd. -> Advanced

Lub zassaj Sunrise: http://sunrisekonfigurator.prv.pl

Dzięki :slight_smile: