Odliczanie czasu w PHP

(Pablo Zwierzeta) #1

Obecnie korzystam z takiego skryptu:

<?php

//========eDate2DateCounter v1.0.4========

// Autor: Emdek 

// Licencja: GPL

function suffix ($Number) {

     return (($Number == 1)?'a':((in_array ($Number, array (2, 3, 4)) || ($Number > 20 && in_array (substr ($Number, -1, 1), array (2, 3, 4))))?'y':''));

     }

function date2date ($Date, $Date2, $Text = '', $Text2 = '') {

    $Date = strtotime ($Date);

    if ($Date2 == 'NOW') {

     if ($Date < time ()) {

       $Date2 = time ();

       $Prefix = $Text;

       }

     else {

        $Date2 = $Date;

        $Date = time ();

        $Prefix = $Text2;

        }

     }

    else {

      $Date2 = strtotime ($Date2);

      $Prefix = 'ró'; //Tekst wy¶wietlany w przypadku obliczania różnicy pomiędzy dwiema datami

      }

    $Days = intval (($Date2 - $Date) / 86400);

    $Hours = intval ((($Date2 - $Date) / 3600) - ($Days * 24));

    $Minutes = intval ((($Date2 - $Date) / 60) - (($Hours * 60) + ($Days * 1440)));

    $Seconds = intval ($Date2 - $Date - (($Minutes * 60) + ($Hours * 3600) + ($Days * 86400)));

    return ($Prefix.((!empty ($Days))?$Days.(($Days == 1)?' dzień':' dni'):'').((!empty ($Days) && !empty ($Hours))?', ':'').((!empty ($Hours))?$Hours.' godzin'.suffix ($Hours):'').(((!empty ($Hours) || !empty ($Days)) && !empty ($Minutes))?', ':'').((!empty ($Minutes))?$Minutes.' minut'.suffix ($Minutes):'').(((!empty ($Hours) || !empty ($Days) || !empty ($Minutes)) && !empty ($Seconds))?' i ':'').((!empty ($Seconds))?$Seconds.' sekund'.suffix ($Seconds):'').'.');

    }

?>

Daję to w include i tam gdzie potrzebuję:

$zx=date2date($row[1], 'NOW', 'KONIEC ', '');

Wszystko pięknie tylko chcę, żeby wyświetlał on czas od teraz do jakiegoś momentu. Później jakąś frazę.

Z góry dziękuję za pomoc.