Odmontowywanie płyt w Cedega


(NTFS) #1

Mam płatną cedegę. Jak instaluje jakąś grę co jest na kilku płytach to jak odmontować płytę jak chce włożyć CD 2 ?


(matiit) #2

Powinna się sama odmontować jak naciśniesz przycisk.

A jak nie to w konsoli polecenie:

umount /dev/hdc

Najczęściej Cdrom jest jako master na pomocniczej taśmie.


(NTFS) #3

pomogło dopiero killall -USR2 wineserver