Odpowiednik funkcji application->terminate(); w visual c++


(marcinkk) #1

jaki jest odpowiednik funkcji application->terminate(); w srodowisku visual c++. Funkcja ta kończy działanie programu i znajduje sie w jednej z bibliotek borland c++ builder.


(somekind) #2

Obstawiałbym:

Application::Exit();