Odpowiedniki funkcji z PHP w C

Szukam dwóch funkcji w C a pochodzą one z Php.

 

file_get_contents() in C:

int file_get_contents(const char *filePath, char **outputBuffer, unsigned long *outLength)
{
  FILE *infile = fopen(filePath, "rb");
  if(infile == NULL)
    return -1;

  *outLength = 0;

  void *buf = NULL;
  int bytesRead;
  do
  {
    buf = realloc(buf, *outLength + 4096);
    if(buf != NULL)
    {
      bytesRead = fread((char *)(buf + *outLength), sizeof(char), 4096, infile); // offset the buffer write location to the current position, then append the data into current memory
      *outLength += bytesRead;
    }
    else
    {
      return ENOMEM;
    }
  } while(bytesRead != 0);

  *outputBuffer = malloc(*outLength); // allocate output buffer
  memcpy(*outputBuffer, buf, *outLength); // write data to output buffer

  free(buf); // free temporary buffer, then return
  return 0;
}

explode() in C:

char *strdup(const char *src)
{
  char *tmp = malloc(strlen(src) + 1);
  if(tmp)
    strcpy(tmp, src);
  return tmp;
}

void explode(const char *src, const char *tokens, char ***list, size_t *len)
{  
  if(src == NULL || list == NULL || len == NULL)
    return;

  char *str, *copy, **_list = NULL,** tmp;
  *list = NULL;
  *len = 0;

  copy = strdup(src);
  if(copy == NULL)
    return;

  str = strtok(copy, tokens);
  if(str == NULL)
    goto free_and_exit;

  _list = realloc(NULL, sizeof *_list);
  if(_list == NULL)
    goto free_and_exit;

  _list[*len] = strdup(str);
  if(_list[*len] == NULL)
    goto free_and_exit;
  (*len)++;


  while((str = strtok(NULL, tokens)))
  {  
    tmp = realloc(_list, (sizeof *_list) * (*len + 1));
    if(tmp == NULL)
      goto free_and_exit;

    _list = tmp;

    _list[*len] = strdup(str);
    if(_list[*len] == NULL)
      goto free_and_exit;
    (*len)++;
  }


free_and_exit:
  *list = _list;
  free(copy);
}

Znalazłem takie funkcje w internecie, możecie powiedzieć mi czy one spełnią swoje zadanie (będą działać jak ich wersje w PHP) ?

 

A nie możesz tego zwyczajnie sprawdzić? Użyć w malutkim programiku i zobaczyć rezultaty?

Poczytaj o fseek i ftell. Służą one od pobierania rozmiaru pliku i przesuwania wskaźnika w pliku. Powinno to umożliwić usunięcie realloc.