Odstepy Ikony


(Kerapap) #1

Gdzie można było zmienić odstępy pomiędzy ikonami na pulpicie


(Szynaw) #2

Wejdź w Personalizacje pulpitu, następnie Kolor i wygląd okien, później otwórz Właściwości wyglądu klasycznego, potem wybierz Zaawansowane i z rozwijanej listy wybierz Rozmieszczenie ikon (poziome/pionowe), tam możesz dowolnie ustawić odstęp. :slight_smile:


(Skicio) #3

no sam nie wiem czy tak samo jest w viście, bo metoda kerapap'a to jest na xp'ka


(Kubakuderski) #4

ctrl+ kólko myszy (kręcisz)


(Trebron) #5

Zapewne chodzi ci o to, że w polskiej wersji Visty ikony są od siebie na "szerokość" bardzo oddalone. Żeby zrobić tak, jak w Viście ENG, wykonaj następujące czynności:

Wklej do notatnika:

Nastepnie zapisz plik jako np.: IconFix.reg. Jako typ wybierz "Wszystkie pliki". Uruchom plik, potwierdź dodanie do rejestru. Restart kompa i powinno być OK :smiley: