Odstępy między wierszami


(paranoise) #1

Jak się robi odstęp między wierszami w Wordzie?


(adpawl) #2

Format > Akapit...zmieniasz wartość dla Interlinia :wink:


(grand) #3

Ewentualnie skróty klawiaturowe:

  • zaznaczasz tekst i później:

Ctrl + 1 - pojedyńczy odstęp;

Ctrl + 5 - półtora odstępu;

Ctrl + 2 - podwójny odstęp.

:mrgreen: