Odświeżanie obrazka w js


(adan2013) #1

Jak przy użyciu javascript-ów odświeżać co ileś sekund obrazek na stronie bez odświeżenia całej strony?


(ra-v) #2

Przy pomocy funkcji setInterval( funckcja , czas w ms ); zmieniać źrodło pliku np. z 'obrazek.jpg?x=1' na 'obrazek.jpg?x=2', 'obrazek.jpg?x=3' itd.