Odwołania


(system) #1

Chodzi oczywiście o odwołanie po otrzymaniu ostrzeżenia.

Zwykle jest tak, że post za który dostało się ostrzeżenie zostaje usunięty.

Przez to user nie ma dowodu co bardzo komplikuje sprawę.

Proponuję, aby moderator, który wlepia ostrzeżenie robił screena posta.

Nie wymaga to zbytniego wysiłku, a bardzo pomoże w procedurze odwoławczej

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej propozycji.


(fiesta) #2

Zwykle tak nie jest (w tym przypadku również).

Locked.


(Lisek) #3

To nie całkiem tak jak mówisz.

Jeśli post z ostrzeżeniem został usunięty, to tak naprawdę został zakryty, żebym mógł go zobaczyć.

Posiadam cudowną kolekcję ciekawych postów, niektóre naprawdę potrafią doprowadzić do załamania nerwowego.


(Asterisk) #4

Bądź do ciekawych rozważań nad zdolnościami

intelektualnymi ich Autorów :slight_smile: