Odzyskanie hasła do tlenu


(Monczkin) #1

Hasło jest takie same jak do poczty tlena. Jak nie pamiętasz, to użyj opcji przypominania.