Odzyskiwanie z bazy danych pola <select>

Witam,

mam formularz tworzący nowego użytkownika i pewna wartość jest wrzucona w pole

wartosc tego pola jest wpisywana do bazy danych.

Jak odzyskać wartość pola aby wartosc jaka jest wpisana w baze danych byla wyświetlana w polu

Jeśli masz

coś

......

to odczytujesz przez

$_POST['nazwa']

możesz sprecyzować pytanie? chodzi Ci może o to, aby w polu SELECT były do wyboru opcje, które są już wcześniej zapisane w bazie danych? Czy chcesz do bazy tylko wysłać wartość pola SELECT?