Office 2007 dla użytkowników domowych. Licencja

Jak wygląda sprawa z licencja, wersja jubileuszowa. Gdyż na pojawiają sie na internecie opinie że jest to licencja na 5 lat a nie wieczysta. Jak to w końcu jest ?

http://office.microsoft.com/pl-pl/suite … 01045.aspx

Najlepiej sprawdzić u źródła -> >>KLIK<<

W 1 linku nie pisze w licencji nie znalazłem.

Zacytuje co skłoniło mnie do zadania pytania:

“Witam - przed zakupem przeczytajcie licencje, jesli nie ma tam mowy, ze jest udzielana na czas nieokreślony oznacza to ze po ięciu latach wygasa - tak stanowi art. 66 prawa autorskiego”

-w pierwszej kolejności należy czytać umowę i obowiązujące przepisy, a dopiero później opisy, które zresztą sporządza nie udzielający licencji Microsoft, ale tylko sprzedawca nośnika i partner promocji.

  • wygaśniecie praw autorskich TWÓRCY jest całkiem czymś innym niż wygaśniecie praw LICENCJOBIORCY na podstawie art. 66 ustawy prawo autorskie. Jeśli EULA nic nie mówi o okresie trwania uprawnień licencyjnych albo o wieczystym (nieodwołalnym) lub choćby bezterminowym (ale podlegającym wypowiedzeniu - patrz art. 68 tej ustawy) charakterze licencji, to wówczas, z mocy art. 66 prawa autorskiego licencje taką uważa się za udzieloną na lat 5, a po tym okresie uprawnienia LICENCJOBIORCY do korzystania z programu po prostu wygasną."

I dalej sprawa nie jest widoma.

Jakieś bzdury ktoś wypisuje.

Przeczytaj to co jest do ściągnięcia w podanym przeze mnie linku, tam jest umowa licencyjna a nie żadne prawa autorskie.

Nie znalazłem odpowiedzi, jutro zadzwonię i się dowiem jak to wygląda wg pracowników infolinii .

Więc według Microsoftu(infolinia i tam wybrałem użytkownicy domowi i sprawy licencji następnie) jak się dziś dowiedziałem wobec tego pakietu jest to licencja wieczysta.

tubisiontko , Twój post jest niezrozumiały i tym samym nie wnosi nic do tematu, dlatego leci do kosza.

Witam.

Temat nie został wyczerpany!

Faktem jest, że tak właśnie (jak napisał michał1984), jest… Prawo autorskie w Polsce (a przypomnę, że jest to USTAWA, więc moc jej zapisów ZAWSZE jest ważniejsza niż licencji) stanowi (cytat:)

Art. 66.

  1. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium

państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie

postanowiono inaczej.

  1. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, prawo uzyskane na podstawie

umowy licencyjnej wygasa.

W rozdziale zaś 7

“Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych”

w art. 77, który mówi o niestosowaniu pewnych zapisów ustawy do programów komputerowych artykuł 66 niestety NIE jest wymieniony…

Także - jeśli można - prosiłbym portal Dobreprogramy o profesjonalne zajęcie się tym tematem, gdyż wątpliwości są, co więcej; faktycznie wydaje się, że jeśli w licencji pisemnej nie ma wzmianki o bezterminowej licencji, bądź licencji udzielanej na okres dłuższy od lat 5, to okres obowiązywania licencji wynosi 5 lat.

// Połączono posty.

Jako że od ostatniego postu w tym temacie minęło dość sporo czasu, a nikt kompetentny nie napisał odpowiedzi, chciałbym ponownie zapytać - jak to jest z licencjami (nie tylko MS i nie tylko do domu) w świetle polskiego prawa.