Office 2007 Document Imaging - język polski - brak?


(Darassus) #1

Mam oryginalny pakiet Office 2007 do zastosowań domowych i zainstalowany komponent o nazwie "Office Document Imaging" do OCR. Przy próbie skanowania wyświetla mi komunikat "To ustawienie wstępne wymaga zainstalowanego języka OCR: Polski", ale skanuje. Tylko, żeby odczytał tekst trzeba mu ustawić domyślny język angielski (przez co są "krzaczki" w odczytanym tekście). Język polski znajduje się na liście języków do wyboru. Ale nie działa... Czy można go raz jeszcze zainstalować albo jakoś uaktualnić?


(szymon189) #2

Service Pack 1 dl MS Office 2007 rozwiązuje ten problem. Okazuje się że była poprawka do pakietu dot. języka polskiego.


(Darassus) #3

Serdecznie dziękuję, pomogło! :slight_smile: