OGMcleaver - odrzucanie pliku MKV


(Laki000) #1

Gdy próbuję wrzucić na listę w programie plik .MKV program go odrzuca (tak jak na załączonym zrzucie).

Jaka jest tego przyczyna ?

Program MKVToolnix jest zaistalowany i jego położenie jest określone w ustawieniach programu.


(Placio74) #2

OGMcleaver nie jest rozwijany (ostatnia wersja jest z sierpnia 2007) i nie współpracuje poprawnie z aktualną wersją MKVtoolnix.

Dlatego powstał… MKVcleaver.

To samo dotyczy MKVExtract GUI oraz MKVE Wizard (ostatnia wersja z listopada 2006). Również w tym przypadku powstała nowsza aplikacja - MKVExtractGUI-2.


(Laki000) #3

Placio74 , Doskonale wszystko działa! Dzięki wielkie! 8)