Ograniczenie liczby połączeń do udostępnionych katalogów


(el polaco) #1

Porada do systemy Windows XP Professional

:arrow: Otwórz folder Narzędzia administracyjne

:arrow: Otwórz aplet Zarządzanie komputerem

:arrow: Otwieraj kolejno aplety Narzędzia sytemowe ->Foldery udostępnione ->Udziały

:arrow: W oknie, które się otworzyło widzisz udostępnione przez Ciebie katalogi. Wybierasz katalog do którego chcesz ograniczyć dostęp.

Klikasz na niego prawym przyciskiem myszy i wybierasz Właściwości

:arrow: W otwartym oknie wybierasz opcję Zezwalaj tylu użytkownikom i wpisujesz wartość np. 1 lub 2.

:arrow: Klikasz Zastosuj i OK