Ograniczenie pamieęci podręczniej w Chrome

Siema. Czy można jakoś ograniczyć pamięć podręczną w Google Chrome? Przy czyszczenie komputera pokazuje, że zajmuje ona 500 Mb

Zdaje się że tak, ale nie z poziomu interfejsu.

Konieczne jest utworzenie nowego skrótu z parametrem disk-cache-size i może media-cache-size.

Np. dla 50MB:

"C:\Documents and Settings\nazwa_profilu_uzytkownika\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disk-cache-size=52428800

Gdzie mam utworzyć te skróty?

Nie musisz tworzyć nowych skrótów - można zmienić istniejący.

Prawy klawisz na skrócie do Google Chrome (ikona widoczna na pulpicie, pasku szybkiego uruchamiania bądź w menu Start) > Właściwości > Skrót > Element docelowy (dopisz dodatkowe parametry za ścieżką do programu).

Oczywiście, nieco inaczej jest w innych systemach operacyjnych niż Windows.