Ograniczony dostęp do internetu


(Dzioka) #1

Sprawa wygląda tak. Niby wszystko ok internet jest ale nie mogę otworzyć żadnej strony. Co dziwne otwiera się google i akurat forum dobreprogramy. Dodatkowo wszystko wolno chodzi. Kompletnie nie wiem o co chodzi. Proszę o pomoc.


(Krzysieek88) #2

Możesz się trochę sprecyzować ?

Bo piszesz zdanie wcześniej że się strony nie otwierają, a tutaj już piszesz że się otwierają :roll:

Opisz to trochę dokładniej, wróżek tutaj nie mamy, nikt nie będzie zgadywał o co dokładnie chodzi...

Możesz dać logi z HijackThis i Silent Runners

Koledzy znający się na rzeczy Ci powiedzą czy masz jakiś syf na kompie.

Tutaj masz opis jak to zrobić:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Nowy10) #3

zacznij od Start->uruchom->cmd

i wpisz tam


(Agatonster) #4

ebulwa

Poczytaj - Konkretne tematy... ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post.

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(Dzioka) #5

Może źle opisałem problem.

Wczoraj jeszcze otwierały się google i dobreprogramy. Dziś działa tylko forum.

Wygląda to tak że z całego internetu mam dostęp tylko do tego forum.

Nie wiem jak mogę to inaczej opisać to tak po prostu wygląda.

Nie mogę nawet zmienić nazwy tematu tak jak moderator kazał :/.

Jak próbuje uruchomić ipconfig/flushdns to pojawia się okienko na 1 sekundę

i natychmiast znika.

Oto log z HijackThis. Tego drugiego programu nie mam i nie mogę przez ww problem ściągnąć.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:53:10, on 2007-11-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

--

End of file - 2299 bytes