Ogromny plik wymiany 1.20 GB (lxvarbt32.dll + svchost.exe)


(Toudi80) #1

Witam

Mam następujący problem na Laptopie z 256 MB RAM-u plik wymiany zajmuje mi ponad 1 GB. Wszystko jest dobrze tzn plik wymiany ok 150 MB dopóki nie połączę się z internetem obojętnie czy po kablu czy bezprzewodowo. Parę sekund po uzyskaniu połączenia z internetem wielkość pliku wymiany skacze do 1.20 GB i komputer się zamula nie mówiąc już o przegladaniu stron www. Plik wymiany jest umieszczony na partycji z większą ilością wolnego miejsca tj ok. 8 GB.

Laptopa skananowałem już CCleaner, ATF Cleaner, Spybot-em, Combofixem, Dr Web-em i Trojan Removerem. Pomimo że każdy z nich znalazł "brudy" i je rzekomo usunął to ciągle występuje wyżej opisany problem.

Dodam też że ciągle mój Sygate Personal Firewall pokazuję próbę połączenia Generic Host Process32 (svchost.exe) z siecią. Jak zezwolę to się komputer spowalnia

Załączam loga z Hijack This i z góry dziękuję za pomoc

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:07:30, on 2008-11-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://windiwsfsearch.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://windiwsfsearch.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://windiwsfsearch.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://windiwsfsearch.com/ie6.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: (no name) - {32C620D6-CC10-4e6a-9715-BACACD5B0E61} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM..\Run: [smcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [RunNarrator] Narrator.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MSOFFI~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program

Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program

Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program

Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MSOFFI~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: sggcpt.dll

O20 - Winlogon Notify: lxvarbt - C:\WINDOWS\SYSTEM32\lxvarbt32.dll

O21 - SSODL: WebProxy - {A744F16C-B2D5-4138-81A2-085CDFCDE83A} - sxmg4.dll (file missing)

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner -

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common

Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: psyche - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\psyche.exe

O23 - Service: PsycheEnqueue - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PsycheEnqueue.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe

--

End of file - 4574 bytes


(rafi6666) #2

256 ramu to zdecydowanie za mało na XP z SP2, zobacz ile wykorzystuje Ci system po załadowaniu w Menadżer Zadań, mogę się założyć że na pewno więcej niż 256MB.

Dlatego system cały czas korzysta z pamięci wirtualnej. Moim zdanie powinieneś zainwestować w ram do 1GB.


(Konraz) #3

Duzo sie uruchamia na starcie systemu.

Wylacz to co CI nie potrzebne.

Wylacz kompozycje w "Uslugach"

Coz wiecej. Dorzuc malym kosztem drugie 256 labo odrazu 1GB. Koszt nie za duzy.

Optymalizuj ile sie da i odczujesz roznice.


(fiesta) #4

Najprawdopodobniej z tej pamięci korzysta również zintegrowana grafika, w twoim przypadku 512 MB ramu to niezbędne minimum, a 1 GB to już w miarę komfortowa praca :slight_smile:


(Klossj23) #5

Może wykonaj log z Combofix (opis w dziale Bezpieczeństwo), bo widać parę "dziwnych" plików.

Pewnie dlatego, że masz jakiegoś mailbota:

C:\WINDOWS\System32\psyche.exe


(huber2t) #6

Podaj log z Combofix