Ogromny problem ze stacjami dysków


(Kuncialdinho) #1

Witam.

  1. Od pewnego czasu zaden z dwóch napędów (CD, DVD) nie odświeża swojej nazwy po włożeniu doń nowej płyty. Np. napęd jest widoczny jako "Gothic" bo taka gra tam niedawno była wlożona i gdy włożę inna płytę, nazwa Gothic nie zmienia się. Nie daje tu nic ponowne uruchamianie. Ale to jeszcze nic.

  2. W żadnym z napędów żadna płyta nie uruchamia się automatycznie (a do niedawna się uruchamiały). Po dwukrotnym kliknięciu na ikone napędu pojawia się pytanie, czym to ma być otworzone (i pojawia się lista aplikacji, tak jak w przypadku pliku nieznanego typu). Mogę płytę uruchomić tylko komendą Eksploruj lub Otwórz i dalej wybierając odpowiedni plik.


(Edlib) #2

sprawdż, czy w tych kluczach masz właściwe dane , jeśli nie zmień

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom]

"AutoRun"=dword:0000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"allocatecdroms"="0"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoSaveSettings"=dword:00000000

zmieniając w danych wystarczy wpisać 1 , 0 , 91 itd.