Okno "Mój komputer"

Witam.Mam od niedawna następujący problem a mianowicie przy starcie systemu , wywala ‘’ mi okno “mój komputer”.Proszę o radę jak to zmienić.

START :arrow: Wszystkie programy :arrow: Autostart - sprawdź czy tam nie masz skrótu do Mojego Komputera

Nie w autostarcie nie mam okna “Mój komputer”

Start >> Uruchom >> regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon

Po prawej Userinit musi mieć taką wartość C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, włącznie z tym przecinkiem

:slight_smile:

W edytorze rejestru mam dokładnie takie same wartości jak podałeś.Dodam jeszcze że problem z tym oknem zaczął się po odinstalowaniu kilku programów.Przedtem przy starcie systemu wyskakiwało mi okno “Połączenie sieciowe” (logowanie do sieci) a teraz pomimo że w autostarcie mam to połączenie sieciowe , wywala’’ mi Mój komputer.

♫wyloguj się następnie zaloguj na te same konto, gdzie sprawdzimy czy to dzieje sie podczas logowania czy autostrtu

♫Podaj LOG Hijack This.

♫Panel sterownia-> Opcje Folderów-> Widok

odznacz Przywróć poprzednie okna folderów po zalogowaniu

♫start~> wszystkie programy~> akcesoria~> Eksplorator Windows, właścwości, gdzie skopiuj wszystko co jest w Elemencie docelowym i podaj na forum.

♫start~> uruchom~> regedit

HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun

HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce

HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices

HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServicesOnce

HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun

HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce

HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices

HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServicesOnce

Witam.wylogowałem się i zalogowałem na to samo konto.Przywróć poprzednie opcje folderów po zalogowaniu mam odznaczone.Nie bardzo wiem gdzie mam skopiować wszystko co znajduje się w elemencie docelowym i jak to umieścić na forum i co mam zrobić z kluczami rejestru które podałeś.

Log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:05:50, on 2007-09-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

C:\Program Files\RALINK\RT2500 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

O4 - Startup: raconfig2500.lnk = C:\Program Files\RALINK\RT2500 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe

O4 - Startup: Skrót do fenomenalny.net.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O15 - Trusted Zone: www.carppassion.com

O15 - Trusted Zone: www.onet.pl

O15 - Trusted Zone: www.searchengines.pl

O15 - Trusted Zone: www.video-interia.pl

O15 - Trusted Zone: *.www.wp.pl

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{43420F80-A9C1-4FBB-8D3A-1DEDD827DFE7}: NameServer = 91.150.160.10 213.134.128.19

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 3565 bytes