Okno z teskturą i Pasek Menu i error


(Autologo) #1

Witam znowy ja i nowy poblem

o to on:

|65|error: expected primary-expression before ',' token|

Linijka:

HMENU hMenu = LoadMenu(HWND , MAKEINTRESOURCE(200));

(Fiołek) #2

HWND to typ uchwytu okna w WinAPI, nie możesz użyć tej nazwy.