One more step


(Konrado20012) #1

WIęcej wyjaśniać nie trzeba...

http://www.wklej.org/id/1693925/

http://www.wklej.org/id/1693929/

http://www.wklej.org/id/1693931/

Tak jak było w poradniku z góry dzięki za odpowiedzi.


(Atis) #2

CloudFlare to nie jest infekcja systemu.

Zgłoś problem dostawcy internetu, bo nic innego nie możesz zrobić w tej sprawie.

W panelu sterowania odinstaluj RelevantKnowledge

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Scan i później Cleaning.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Konrado20012) #3

http://www.wklej.org/id/1694156/


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
S4 gulimixo; C:\Users\User\AppData\Roaming\03000200-1428869411-0500-0006-000700080009\jnsj41D0.tmp [129024 2015-04-12] () [File not signed]
S4 wipyjoki; C:\Users\User\AppData\Roaming\03000200-1428869411-0500-0006-000700080009\nsyFA8D.tmpfs [X]
S3 cpuz136; \??\C:\Windows\TEMP\cpuz136\cpuz136_x64.sys [X]
S3 GPUZ; \??\C:\Windows\TEMP\GPUZ.sys [X]
S3 xhunter1; \??\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
2015-04-22 10:24 - 2015-04-22 10:30 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2015-04-12 22:24 - 2015-04-12 22:24 - 00000000 ____ D () C:\Users\User\AppData\Local\03000200-1428877441-0500-0006-000700080009
2015-04-12 22:10 - 2015-04-18 22:05 - 00000000 ____ D () C:\Users\User\AppData\Roaming\03000200-1428869411-0500-0006-000700080009
Task: {F7081282-2A73-45A2-9B37-10E30AFE211F} - System32\Tasks\{91FD0F3A-AD2F-49C0-B929-628F0F7E0ED9} => pcalua.exe -a "D:\Command & Conquer Generals\DirectX81\dxsetup.exe" -d "D:\Command & Conquer Generals\DirectX81"
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\services\gulimixo" /f
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\services\wipyjoki" /f
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\WinCheck" /f
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\gmsd_pl_91" /f
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.


(Konrado20012) #5

http://www.wklej.org/id/1694202/

Chyba coś źle zrobiłem bo o ile fix udało się zrobi i notatnik z twoimi logami znikł to już nie wyskoczył zaden raport z usuwania fixlogu.


(Atis) #6

Wykonaj Fixlist i dopiero później utwórz nowy log.

W razie problemów uruchom system w trybie awaryjnym.

Po uruchomieniu komputera naciskaj klawisz F8 i wybierz tryb awaryjny.

http://support.kaspersky.com/pl/general/various/493#q1


(Konrado20012) #7

Przepraszam za przerwę.

http://www.wklej.org/id/1696088/


(Atis) #8

Przeczytaj całą poprzednią odpowiedź.