OneDrive jako dysk w oknie Mój Komputer?

Jak w Windows 10 podłączyć folder OneDrive jako dysk z literą, nie folder sieciowy?

Działa wpis rejestru: