ONP - problem z mnożeniem i dzieleniem


(Phinsectoman) #1

Siemka!

Mam problem. Moja klasa w onp oblicza bez problemu wiele działań, ale ma problem przy takich: 3/5*2. 

W czym problem? Powinna najpierw podzielić 3/5 a potem pomnożyć wynik przez 2. Niestety. Robi na odwrót. 

Oto moja klasa:

QString onp::RPN(QString operation)
{
    //operation=popraw_string(operation);
    QStack <QChar> stos;
    int i=0;

    while(operation.length()>i)
    {
      if(operation[i]>='0'&&operation[i]<='9')
      {
        while((operation[i]>='0'&&operation[i]<='9')||operation[i]=='.')
        {
          result.push_back(operation[i]);
          i++;
        }
      }
      result.push_back(" ");
      if(stos.size()>0)
      {
        if(operation[i]=='+'||operation[i]=='-')
        {
          while(stos.top()!='(')
          {
           result.push_back(stos.top());
           stos.pop();
           result.push_back(" ");
           if(stos.size()==0)
           {
             break;
           }
         }
         stos.push(operation[i]);
         i++;
       }
       else if(operation[i]=='/'||operation[i]=='*')
       {
         while(stos.top()!='('&&stos.top()=='^')
         {
           result.push_back(stos.top());
           stos.pop();
           result.push_back(" ");
           if(stos.size()==0)
           {
             break;
           }
         }
         stos.push(operation[i]);
         i++;
       }
       else if(operation[i]=='^')
       {
         stos.push(operation[i]);
         i++;
       }
       else if(operation[i]=='(')
       {
         stos.push(operation[i]);
         i++;
       }
       else if(operation[i]==')')
       {
         while(stos.top()!='('&&stos.size()>1)
         {
           result.push_back(stos.top());
           result.push_back(" ");
           stos.pop();
         }
         if(stos.size())
         {
           stos.pop();
         }
         i++;
       }
      }
      else
      {
        stos.push(operation[i]);
        i++;
      }
    }
    while(stos.size())
    {
      if(stos.top()!=')')
      {
        result.push_back(stos.top());
        result.push_back(" ");
      }
      stos.pop();
    }
    return result;
}

double onp::RPN_wynik(QString string)
{
  QStack <double> stos;
  QString pom2="";
  int i=0;
  double a=0,b=0,pom=0;

  while(string.length()>i)
  {
    if(string[i]>='0'&&string[i]<='9')
    {
      while(string[i]!=' ')
      {
        pom2.push_back(string[i]);
        i++;
      }
      stos.push(pom2.toDouble());
      pom2="";
    }
    if(string[i]=='+')
    {
      a=stos.pop();
      b=stos.pop();
      pom=a+b;
      stos.push(pom);
      i++;
    }
    else if(string[i]=='-')
    {
      a=stos.pop();
      b=stos.pop();
      pom=b-a;
      stos.push(pom);
      i++;
    }
    else if(string[i]=='*')
    {
      a=stos.pop();
      b=stos.pop();
      pom=a*b;
      stos.push(pom);
      i++;
    }
    else if(string[i]=='/')
    {
      a=stos.pop();
      b=stos.pop();
      if(a!=0)
      {
        pom=b/a;
        stos.push(pom);
        i++;
      }
      else
      {
        return INFINITY;
      }
    }
    else if(string[i]=='^')
    {
      a=stos.pop();
      b=stos.pop();
      pom=pow(b,a);
      stos.push(pom);
      i++;
    }
    else if(string[i]==' ')
    {
      i++;
    }
  }
  return stos.pop();
}

Wiecie może w czym problem?

Problem pokonany. Pytanie jak się zmierzyć z liczbami ujemnymi w zadanym wyrażeniu? Np.: 3+-2*3


(kostek135) #2

Najprościej przejść przez całość. Jeśli dwa znaki arytmetyczne występują obok siebie wstawić pomiędzy nie 0 i całość od 0 z drugim znakiem i drugim składnikiem wziąć w nawias, np.: 3+(0-2)*3. Po takim wstępnym prze-parsowaniu wykonać standardową procedurę.