Opalenizna


(Komandos2) #1

Jak w Photoshopie opalić całkiem białego gościa. Chciałbym aby opalenzina była dość mocna.


(Gruberek) #2

Może spróbój użyć "Burn Tool" Albo naciśnij "O"


(L337 Crew) #3

Albo zmień obrazek w szary (CTRL+Shift+U)

i pokoloruj wg. tego.