Opcja "Otwórz w nowym oknie" w menu kontekstowym


(system) #1

Czasami, jeśli chcemy otworzyć folder w nowym oknie (a domyślnie mamy ustawione otwieranie w oknie bieżącym), możemy skorzystać ze skrótu klawiszowego. Co jednak, jeśli się go nie zna (tak jak ja? :P) Można sobie ułatwić życie. :slight_smile:

W dowolnym folderze wybieramy z górnego paska Narzędzia --> Opcje folderów. W nowootwartym oknie wybieramy zakładkę Typy plików. Naszym oczom ukaże się coś takiego:

opcjefolderow.jpg

Teraz zaznaczamy opcję Folder plików tak jak na rysunku (poprzez jednorazowe naciśnięcie lewym przyciskiem myszy). Następnie klikamy przycisk Zaawansowane.

W nowym oknie klikamy przycisk Nowa (jest on na prawo od listy istniejących akcji). W nowootwartym okienku wpisujemy takie dane:

nowaakcja.jpg

Klikamy OK i wyłączamy Opcje Folderów.

Po tej akcji pojawi się nowa opcja po kliknięciu PPM na dowolnym folderze.

efekt.jpg

Jednak teraz nawet po wybraniu istniejącej wcześniej opcji Otwórz pojawia się nowe okno. Aby temu zaradzić, otwieramy menu START i wybieramy Uruchom. Tam wpisujemy:

regsvr32 /i shell32

i klikamy OK. Pojawi się okno:

regsrv.jpg

Teraz po kliknięciu na dowolnym folderze prawym przyciskiem myszy, po wybraniu opcji Otwórz następny folder otworzy się w tym samym oknie, zaś po wybraniu Otwórz w nowym oknie otwierany folder otworzy się w... nowym oknie :).

Testowano na Windows XP Professional


(Okm) #2

Jest prostszy sposób: klikając na folder, który ma być otwarty w nowym oknie, wciskamy Eksploruj.