Opcja wyboru Delphi


(Maciejboss) #1

Mam wklejony radiogroup i tam 3 punkty i chcę zrobić tak aby po wyborze któregoś byli robione obliczania konkretne dla danej figury,próbowałem "if then" ale oblicza mi tylko ostatnia figure


(Zulowski) #2

Musisz ustawić te "obliczenia" w zdarzeniu OnChange, albo jakims o podobnej nazwie.