Opcje menu Uruchom windows 98


(kris) #1

Opcje menu Uruchom (Menu Start\Uruchom) windows 98

fonts --> Otwiera folder z czcionkami.

historia --> Otwiera folder z historią.

sendto --> Otwiera folder Sendto. Jeżeli utworzysz w tym folderze skrót (np. do folderu lub notatnika) to znajdzie się on w menu kontekstowym w opcji Wyślij do.

temp --> Otwiera folder Temp. Znajdują się w nim pliki tymczasowe. Co jakiś czas folder ten powinien być opróżniany.

. --> Otwiera Pulpit.

.. --> Otwiera folder Windows (jeżeli są zdefiniowane profile użytkowników, to otwiera folder zalogowanego użytkownika.

calc --> Kalkulator.

cdplayer --> Odtwarzacz CD.

charmap --> Tablica znaków (o ile jest zainstalowana).

cleanmgr --> Porządkowanie dysku.

clipbrd --> Podgląd schowka (o ile jest zainstalowany).

defrag --> Defragmentator dysków.

mspaint --> Paint.

msconfig --> Edytor konfiguracji systemu --> umożliwia usunięcie programów z autostartu, zmiany w plikach win.ini i system.ini itp.

notepad --> Notatnik.

regedit --> Edytor rejestru.

rsrcmtr --> Miernik zasobów (jeżeli zainstalowany).

scandisk --> ScanDisk --> skanuje dysk w poszukiwaniu błędów.

scanreg --> ScanReg --> skanuje rejestr w poszukiwaniu błędów.

sysmon --> Monitor systemu --> pokazuje aktualne parametry pracy systemu.

winver --> Okienko z informacją o zainstalowanym systemie.

write WordPad.

dxdiag --> Sterowniki DirectX.

sfc --> Kontroler plików systemowych --> sprawdza pliki systemowe i w razie konieczności naprawia je.

sysedit --> Edytor konfiguracji systemu

Pozdrawiam


(Adarek) #2

hmmmm......... tylko do jakiego to systemu co????


(Asterisk) #3

Znasz to