Open Office - Calc - nie oblicza prostych funkcji

Nie używałem Calc przez długi czas, dlaczego nie oblicza średniej? Pomyślałem, że nie rozpoznaje litery “Ś”, ale funkcja SUMA również daje błąd, czyli 0. Wpisanie zamiast (A3:A10) wszystkich liczb po kolei (A3,A4 do A10) zaznacza liczby w kolorach, ale funkcji dalej nie liczy.

 

srednia.png

Zamień te kropki na przecinki, albo zmień ustawienie lokalizacji na język angielski