[opengl] poszukuje algorytmów do rysowania koła i elips

Witam

Od niedawna uczę się OpenGL.

Poszukuje dobrego algorytmu do rysowania koła i elips najlepiej w 3D

Wiem że tutaj się stosuje glVertex3f(x, y, z);

Pozdrawiam

Grześ

Pamiętaj, że koło i elipsa to są figury płaskie (czyli 2D), trójwymiarowe (3D) bryły to np. kula.

Witam

Trochę odgrzewam ten temat.

Udało mi się częściowo rozwiązać ten problem. W tym dokumencie http://frozz.kylos.pl/pwsz/semestr_4/Grafika_komputerowa/lekcje/Lekcja_1.pdf na stronie 3 jest taki algorytm do rysowania koła w 3D.

GLfloat x,y,kat;

const GLfloat GL_PI=3.1415f;

glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);

glVertex3f(0.0f, 0.0f, -6.0f); //srodek kola

for(kat = 0.0f; kat < (2.0f*GL_PI); kat += (GL_PI/32.0f))

{

x = 1.5f*sin(kat);

y = 1.5f*cos(kat);

glVertex3f(x, y, -6.0f);

}

glEnd();

Czy ktoś może mi pomóc napisać funkcję która rysuje koło w miejscu i rozmiarze podanym przez parametry.

Mam na myśli parametry x,y,z i np promień koła

Serdecznie Pozdrawiam

Grześ