Opengl szescian tablice wierzchołków

witam, zrobiłem sześcian z wykorzystaniem tablic wierzchołków. sześcian się rysuje ale niektóre ściany są wklęsłe środkiem. proszę o przejrzenie kodu i o uwagi. pozdrawiam

/* 

 * File: main.c

 * Author: marcin

 *

 * Created on 13 październik 2012, 16:29

 */


#include 

#include 

#include 

#include 


/*

 * 

 */

const float delta_alfa = 0.05;

float alfa = 0.0;

float a = 0.725;

int widthWindow = 600;

int heightWindow = 800;

float r = 1.0;

float fovy = 45.0, aspect = 1.0, near_ = 0.1, far_ = 10.0;//parametry dla gluPerspective()


void ukladWspolrzednych(){

  glBegin(GL_LINES);

   //linia x rozowa

   glColor3f(1.0, 0.0, 1.0);

   glVertex3f(5.0, 0.0, 0.0);

   glVertex3f(-5.0, 0.0, 0.0);

   //linia y zielona

   glColor3f(0.0, 1.0, 1.0);

   glVertex3f(0.0, 5.0, 0.0);

   glVertex3f(0.0, -5.0, 0.0);

   //linia z zolta

   glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);

   glVertex3f(0.0, 0.0, 5.0);

   glVertex3f(0.0, 0.0, -5.0);

  glEnd();

}


void szescian(){

  static float wierzcholki[] = {

    0.0, 0.0, 0.0,//0 0 0 0

    0.75, 0.0, 0.0,//1 a 0 0

    0.75, 0.0, 0.75,//2 a 0 a

    0.0, 0.0, 0.75,//3 0 0 a

    0.0, 0.75, 0.0,//4 0 a 0

    0.75, 0.75, 0.0,//5 a a 0

    0.75, 0.75, 0.75,//6 a a a

    0.0, 0.75, 0.75 //7 0 a a

  };

  float kolory[] = {

    1.0, 0.0, 0.0,

    0.0, 1.0, 0.0,

    0.0, 0.0, 1.0,

    1.0, 1.0, 0.0,

    1.0, 0.0, 0.0,

    0.0, 1.0, 0.0,

    0.0, 0.0, 1.0,

    1.0, 1.0, 0.0

  }; 

  glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);

  glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);

  glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, wierzcholki);

  glColorPointer(3, GL_FLOAT, 0, kolory);


  static unsigned short dolnaSciana[] = {0, 1, 2, 3};

  static unsigned short gornaSciana[] = {4, 5, 6, 7};

  static unsigned short tylnaSciana[] = {0, 1, 4, 5};

  static unsigned short przodSciana[] = {2, 3, 6, 7};

  static unsigned short lewaSciana[] = {0, 3, 4, 7};

  static unsigned short prawaSciana[] = {1, 2, 5, 6};


  glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_SHORT, dolnaSciana);

  glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_SHORT, gornaSciana);

  glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_SHORT, tylnaSciana);

  glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_SHORT, przodSciana);

  glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_SHORT, lewaSciana);

  glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_SHORT, prawaSciana);

}


void anim(){

  alfa += delta_alfa;

  glutPostRedisplay();

}


void init(){

  glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);

  glEnable(GL_DEPTH_TEST);

}


void odrysuj(int szerokosc, int wysokosc){

  float h = wysokosc;

  float w = szerokosc;

  glViewport(0, 0, szerokosc, wysokosc);

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);

  glLoadIdentity();

  gluPerspective(fovy, w/h, near_, far_);

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

}


void scena(){

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

  glLoadIdentity();

  gluLookAt(2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0);

  ukladWspolrzednych();

  glRotatef(alfa, 0.0, 1.0, 0.0);

  //glTranslatef(r, 0.0, 0.0);

  glTranslatef(-a / 2, 0.0, -a / 2);

   szescian();

  glFlush();

  glutSwapBuffers();

}


int main(int argc, char** argv) {

  glutInit(&argc, argv); 

  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH );

  glutInitWindowSize(heightWindow, widthWindow);

  glutInitWindowPosition(100,100);

  glutCreateWindow("Scena testowa");

  glutDisplayFunc(scena);

  glutReshapeFunc(odrysuj);

  glutIdleFunc(anim);

  init();

  glutMainLoop();

  return (EXIT_SUCCESS);

}

Dodane 21.10.2012 (N) 16:16 – problemem była zła kolejność wierzchołków, wstawiam kod dla zainteresowanych, pozdrawiam.

/* 

 * File: main.c

 * Author: marcin

 *

 * Created on 13 październik 2012, 16:29

 */


#include 

#include 

#include 

#include 


/*

 * 

 */

const float delta_alfa = 0.05;

float alfa = 0.0;

float a = 0.725;

int widthWindow = 600;

int heightWindow = 800;

float r = 1.0;

float fovy = 45.0, aspect = 1.0, near_ = 0.1, far_ = 10.0;//parametry dla gluPerspective()


void ukladWspolrzednych(){

  glBegin(GL_LINES);

   //linia x rozowa

   glColor3f(1.0, 0.0, 1.0);

   glVertex3f(5.0, 0.0, 0.0);

   glVertex3f(-5.0, 0.0, 0.0);

   //linia y zielona

   glColor3f(0.0, 1.0, 1.0);

   glVertex3f(0.0, 5.0, 0.0);

   glVertex3f(0.0, -5.0, 0.0);

   //linia z zolta

   glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);

   glVertex3f(0.0, 0.0, 5.0);

   glVertex3f(0.0, 0.0, -5.0);

  glEnd();

}


void szescian(){

  static float wierzcholki[] = {

    0.0, 0.0, 0.0,//0 0 0 0

    0.75, 0.0, 0.0,//1 a 0 0

    0.75, 0.0, 0.75,//2 a 0 a

    0.0, 0.0, 0.75,//3 0 0 a

    0.0, 0.75, 0.0,//4 0 a 0

    0.75, 0.75, 0.0,//5 a a 0

    0.75, 0.75, 0.75,//6 a a a

    0.0, 0.75, 0.75 //7 0 a a

  };

  float kolory[] = {

    1.0, 0.0, 0.0,

    0.0, 1.0, 0.0,

    0.0, 0.0, 1.0,

    1.0, 1.0, 0.0,

    1.0, 0.0, 0.0,

    0.0, 1.0, 0.0,

    0.0, 0.0, 1.0,

    1.0, 1.0, 0.0

  }; 

  glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);

  glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);

  glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, wierzcholki);

  glColorPointer(3, GL_FLOAT, 0, kolory);


  static unsigned short dolnaSciana[] = {0, 1, 2, 3};

  static unsigned short gornaSciana[] = {4, 5, 6, 7};

  static unsigned short tylnaSciana[] = {0, 4, 7, 3};

  static unsigned short przodSciana[] = {1, 2, 6, 5};

  static unsigned short lewaSciana[] = {0, 1, 5, 4};

  static unsigned short prawaSciana[] = {2, 3, 7, 6};


  glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_SHORT, dolnaSciana);

  glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_SHORT, gornaSciana);

  glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_SHORT, tylnaSciana);

  glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_SHORT, przodSciana);

  glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_SHORT, lewaSciana);

  glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_SHORT, prawaSciana);

}


void anim(){

  alfa += delta_alfa;

  glutPostRedisplay();

}


void init(){

  glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);

  glEnable(GL_DEPTH_TEST);

}


void odrysuj(int szerokosc, int wysokosc){

  float h = wysokosc;

  float w = szerokosc;

  glViewport(0, 0, szerokosc, wysokosc);

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);

  glLoadIdentity();

  gluPerspective(fovy, w/h, near_, far_);

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

}


void scena(){

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

  glLoadIdentity();

  gluLookAt(2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0);

  ukladWspolrzednych();

  glRotatef(alfa, 0.0, 1.0, 0.0);

  //glTranslatef(r, 0.0, 0.0);

  glTranslatef(-a / 2, 0.0, -a / 2);

   szescian();

  glFlush();

  glutSwapBuffers();

}


int main(int argc, char** argv) {

  glutInit(&argc, argv); 

  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH );

  glutInitWindowSize(heightWindow, widthWindow);

  glutInitWindowPosition(100,100);

  glutCreateWindow("Scena testowa");

  glutDisplayFunc(scena);

  glutReshapeFunc(odrysuj);

  glutIdleFunc(anim);

  init();

  glutMainLoop();

  return (EXIT_SUCCESS);

}