Opengl zachowanie proporcji figur w oknie


(marcinkk) #1

witam, mam problem z poprawnym napisaniem programu który zachowuje proporcje figur w oknie, chciałem prosić o wskazanie błędu.

pozdrawiam

#include 


/*

 * program wyswietla szescian z zachowaniem proporcji

 */const int width = 640;

const int height = 480;

const float a = 1.0;

float fovy = 45.0, aspect = 1.0, near_ = 0.1, far_ = 10.0;//parametry dla gluPerspective(); 


void uklad(){

  glBegin(GL_LINES);

    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); //zielona oś X

    glVertex3f(-8.0, 0.0, 0.0);

    glVertex3f( 8.0, 0.0, 0.0); 


    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); // niebieska oś Y

    glVertex3f(0.0, -8.0, 0.0);

    glVertex3f(0.0, 8.0, 0.0);


    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); // czerwona oś Z

    glVertex3f(0.0, 0.0, -8.0);

    glVertex3f(0.0, 0.0, 8.0);

  glEnd();

}void sciana(){

  glBegin(GL_QUADS);

    glVertex3f(-a / 2, 0.0, a / 2);

    glVertex3f(-a / 2, 0.0, -a / 2);

    glVertex3f( a / 2, 0.0, -a / 2);

    glVertex3f( a / 2, 0.0, a / 2);

  glEnd();

}


void szescian(){

  //dolna sciana

  glPushMatrix();

    glLoadIdentity();

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //gorna sciana

  glPushMatrix();

    glLoadIdentity();

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    glColor3f(0.0, 1.0, 1.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //lewa sciana

  glPushMatrix();

    glLoadIdentity();

    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //prawa sciana

  glPushMatrix();

    glLoadIdentity();

    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //tylna sciana

  glPushMatrix();

    glLoadIdentity();

    glRotatef(90.0, -1.0, 0.0, 0.0);

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //przednia sciana

  glPushMatrix();

    glLoadIdentity();

    glRotatef(90.0, -1.0, 0.0, 0.0);

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    glColor3f(0.4, 1.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();

}


void display() 

{

  glClearColor(0.0,0.0,0.0,1.0); 

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);//"czyszczenie" tła okan i bufora głębokosci

  glEnable(GL_DEPTH_TEST);//włącznie algorytmu zasłaniania

  //glMatrixMode(GL_PROJECTION);

  //glLoadIdentity();

  //gluPerspective(60.0, 1.0, 0.1, 10.0); //bryła widzenia perspektywicznego

  //gluLookAt(2.0,2.0,2.0, 0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,0.0);//obserwator 

  //glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

  //glLoadIdentity();


    uklad();

    szescian();

  glFlush();

} 


void odrysuj(int width, int height){

  float h = float(height), w = float(width);

  glViewport(0, 0, width, height);

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);

  glLoadIdentity();

  gluPerspective(fovy, w/h, near_, far_);

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

}int main(int argc, char** argv)

{

  glutInit(&argc, argv); 

  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_SINGLE);

  glutInitWindowSize(width, height);

  glutInitWindowPosition(100,100);

  glutCreateWindow("Scena testowa");

  glutDisplayFunc(display);

  glutReshapeFunc(odrysuj);

  glutMainLoop();

  return 0;

}

-- Dodane 27.11.2012 (Wt) 19:44 -- o to poprawiony kod:

#include 


/*

 * program wyswietla szescian z zachowaniem proporcji

 */const int width = 640;

const int height = 480;

const float a = 1.0;

float fovy = 45.0, aspect = 1.0, near_ = 0.1, far_ = 10.0;//parametry dla gluPerspective(); 


void uklad(){

  glBegin(GL_LINES);

    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); //zielona oś X

    glVertex3f(-8.0, 0.0, 0.0);

    glVertex3f( 8.0, 0.0, 0.0); 


    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); // niebieska oś Y

    glVertex3f(0.0, -8.0, 0.0);

    glVertex3f(0.0, 8.0, 0.0);


    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); // czerwona oś Z

    glVertex3f(0.0, 0.0, -8.0);

    glVertex3f(0.0, 0.0, 8.0);

  glEnd();

}void sciana(){

  glBegin(GL_QUADS);

    glVertex3f(-a / 2, 0.0, a / 2);

    glVertex3f(-a / 2, 0.0, -a / 2);

    glVertex3f( a / 2, 0.0, -a / 2);

    glVertex3f( a / 2, 0.0, a / 2);

  glEnd();

}


void szescian(){

  //dolna sciana

  glPushMatrix();

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //gorna sciana

  glPushMatrix();

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    glColor3f(0.0, 1.0, 1.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //lewa sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //prawa sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //tylna sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, -1.0, 0.0, 0.0);

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //przednia sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, -1.0, 0.0, 0.0);

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    glColor3f(0.4, 1.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();

}


void display() 

{

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);//"czyszczenie" tła okan i bufora głębokosci

  glLoadIdentity();

  gluLookAt(2.0,2.0,2.0, 0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,0.0);//obserwator 

    uklad();

    szescian();

  glFlush();

} 


void odrysuj(int width, int height){

  float h = float(height), w = float(width);

  glViewport(0, 0, width, height);

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);

  glLoadIdentity();

  gluPerspective(fovy, w/h, near_, far_);

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

  glLoadIdentity();

}


void init(){

  glClearColor(0.0,0.0,0.0,1.0);

  glEnable(GL_DEPTH_TEST);//włącznie algorytmu zasłaniania

}int main(int argc, char** argv)

{

  glutInit(&argc, argv); 

  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_SINGLE);

  glutInitWindowSize(width, height);

  glutInitWindowPosition(100,100);

  glutCreateWindow("Scena testowa");

    init();

  glutDisplayFunc(display);

  glutReshapeFunc(odrysuj);

  glutMainLoop();

  return 0;

}