[OpenLaszlo] Ładowanie mediów


(Dkqmail) #1

Witam

Mam problem z zrobieniem pomiaru ładowania mediów w OpenLaszlo.

Wykorzystuje poniżej zamieszczony kod, który podczas działania zwraca błędy.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

		_McLoader = new MovieClipLoader();

		_McListner = new Object();

		_McContainer = _root.createEmptyMovieClip("_McContainer",0);

		_McListner.parent = this;


		this.setStatus = function(bytesLoaded, bytesTotal){

			this.setAttribute('bytesTotal',bytesTotal);

			this.setAttribute('bytesLoaded',bytesLoaded);

			this.setAttribute('finish', (bytesLoaded==bytesTotal) );

		}

		_McListner.onLoadProgress = function(target, bytesLoaded, bytesTotal){

			this.parent.setStatus(bytesLoaded,bytesTotal);

		}

		_McListner.onLoadInit = function(target){

		    _McContainer._visible = false;

		}

		_McLoader.addListener(_McListner);


		if(this.resourceURL.length > 0){

			this.onresourceURL.sendEvent();

		}
		this.setAttribute('resourceURL',url);
		this.setAttribute('bytesLoaded',0);

		this.setAttribute('bytesTotal',1);

		this.setAttribute('finished',false);

		_McLoader.loadClip(this.resourceURL,_McContainer);

			if(done){

				Debug.write('----------- Image loaded');

				imgHolder.setAttribute('resource',this.resourceURL);

			}			Debug.write('Downloaded ' + this.bytesLoaded + ' of ' + this.bytesTotal + ' bytes' );

Zwracane błędy w debuggerze:

loadererror.png

Potrzebuję wykorzystać this.bytesLoaded, która zwraca wielkość załadowanych mediów oraz this.bytesTotal, która zwtaca całkowitą wielkość mediów, aby zrobić pasek postępu ładowania.

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, aby przynajmniej skrypt zaczął działać.